Kompansatörler boru hatlarında oluşan genleşmeleri ve titreşimleri üzerine alarak boru hattındaki stresleri en aza indirgemek için tasarlanır.