Eşanjör yüzeyinden kaybolan ısı enerjisini engellemek amacıyla ARMİN EŞANJÖR CEKETLERİ’nin kullanılması etkili bir çözümdür.